Możemy pomóc Polsce! – Ale jak?

 

POLiTISCH 03

Goście:            
Organizacja:   Mitte 21 e.V., Łukasz Szopa, KOD Berlin
Moderacja:     Monika Saczyńska
Termin:           21.07.2016                 Miejsce: Cafe Chagall, Kollwitzstr. 2, 10405 Berlin

 

Zapraszamy na następne spotkanie POLiTISCH – klubu dyskusyjnego KODu Berlin i Mitte21 e.V.

 

Chcemy zarówno w oparciu o doświadczenie polskiej opozycji, jak i naszych „zachodnich” przemyśleń i perspektywy, wspólnie zastanowić się i może wypracować kilka pomysłów, jak w obecnej sytuacji politycznej w Polsce, można i powinno się działać. Zarówno jako ruch obywatelski jakim jest KOD, jako opozycja polityczna, jako media, w końcu jako obywatele.

Czy nadal warto tylko demonstrować i robić pikiety, pisać petycje – czy musimy pójść „krok dalej”w formie i metodach protestów – gdy władza na nasze protesty nie reaguje? Jedni wołają „strajk”, inni chcą nowych wyborów, w końcu pojawiają się propozycje bojkotów czy akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Jakie metody są lepsze, jakie gorsze, i przede wszystkim – kiedy? Czego należy się wystrzegać, o czym pamiętać?

Z kolei, warto się też zastanowić, jaką rolę, i jaką pomocą może być Polacy mieszkający (na stałe lub częściowo) zagranicą. Szczególnie w Niemczech, kraju Polsce nie tylko geograficznie najbliższym.

Prosimy o obecność, o doświadczenia, przemyślenia, pomysły! Zapraszamy!

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o uprzednią informację / zameldowanie się pod kod_berlin@posteo.de

 

politisch_1_small